Najava projekta

Najava projekta s osnovnim informacijama, popisom inicijalnih partnera i UJ2 logotipima.

OBJAVLJENO 27/06/2013